“ΕΛΗΞΕ” Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών έτους 2024, κληροδοσίας Τηλ. Τζιβόγλου

ΨΘ2046Ψ8ΧΒ-ΙΟΡ Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών έτους 2024, κληροδοσίας Τηλ. Τζιβόγλου

Τόπος Υποτροφίας:  Ελλάδα 

Τύπος Υποτροφίας:  Οικονομική Ενίσχυση 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:  Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 

Σχετικά έγγραφα : 

 Αρχείο 

Κατάσταση:  Ενεργή