“ΕΛΗΞΕ” Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών έτους 2024, κληροδοσίας Τηλ. Τζιβόγλου

Τόπος Υποτροφίας:Ελλάδα
Τύπος Υποτροφίας:Οικονομική Ενίσχυση
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:Τμήμα Κληροδοτημάτων
Προέλευση Φοιτητών:Έλληνες Φοιτητές
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024
Σχετικά έγγραφα:
Κατάσταση:Ενεργή