ΕΛΗΞΕ Ανακοίνωση χορήγησης τριών οικονομικών ενισχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές της κληροδοσίας Γ. Τρέκα για το έτος 2023

Τόπος Υποτροφίας:Ελλάδα
Τύπος Υποτροφίας:Οικονομική Ενίσχυση
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:Τμήμα Κληροδοτημάτων
Προέλευση Φοιτητών:Έλληνες Φοιτητές
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:Τρίτη 4 Απριλίου 2023
Κατάσταση:Έχει κλείσει