ΕΛΗΞΕ Ανακοίνωση χορήγησης τριών οικονομικών ενισχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές της κληροδοσίας Γ. Τρέκα για το έτος 2023

66ΗΜ46Ψ8ΧΒ-ΑΧΤ Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κληροδοσίας Γ. Τρέκα για το έτος 2023

ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τόπος Υποτροφίας:  Ελλάδα 

Τύπος Υποτροφίας:  Οικονομική Ενίσχυση 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:  Τρίτη 4 Απριλίου 2023 

Κατάσταση:  Έχει κλείσει