“ΕΛΗΞΕ” Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου κληροδοτήματος Κ. Κατσέα 2023

99Τ746Ψ8ΧΒ-Ω3Γ Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου κληροδοτήματος Κ. Κατσέα 2023

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Τόπος Υποτροφίας:  Ελλάδα 

Τύπος Υποτροφίας:  Χρηματικό Βραβείο 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:  Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024 

Κατάσταση:  Ενεργή