Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου κληροδοτήματος Κ. Κατσέα 2023

Τόπος Υποτροφίας:Ελλάδα
Τύπος Υποτροφίας:Χρηματικό Βραβείο
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:Τμήμα Κληροδοτημάτων
Προέλευση Φοιτητών:Έλληνες Φοιτητές
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024
Κατάσταση:Ενεργή