ΕΛΗΞΕ Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου Δωρεάς Κυριακής Καραντώνη για το έτος 2023

66ΩΘΞ46Ψ8ΧΒ-Π0Ι Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου Δωρεάς Κυριακής Καραντώνη για το έτος 2023

Τύπος Υποτροφίας:  Χρηματικό Βραβείο 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές