“ΕΛΗΞΕ” Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό κληροδοτήματος Σ. Σαμαρά ακαδ έτους 2024-2025 (Θεολογία)

9ΩΖΛ46Ψ8ΧΒ-ΩΙΧ Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακες σπουδές στο εξωτερικό κληροδοτήματος Στ. Σαμαρά (Θεολογία) ακαδ έτος 2024-25

Τόπος Υποτροφίας:  Εξωτερικό 

Τύπος Υποτροφίας:  Υποτροφία 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:  Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 

Σχετικά έγγραφα : 

 Αρχείο
Αρχείο
Αρχείο 

Κατάσταση:  Ενεργή