ΕΛΗΞΕ Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό κληρτος Αν. Αναστασιάδη για το ακαδ έτος 2023-2024

ΨΙ2Δ46Ψ8ΧΒ-Α78 Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό κληρτος Αν. Αναστασιάδη για το ακαδ έτος 2023-2024ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τόπος Υποτροφίας:  Ελλάδα 

Τύπος Υποτροφίας:  Υποτροφία 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:  Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 

Σχετικά έγγραφα : 

 Αρχείο 

Κατάσταση:  Ενεργή