ΕΛΗΞΕ Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό κληροδοτήματος Π. Σαβράνη ακαδ έτος 2023-2024

Ρ94446Ψ8ΧΒ-0ΒΧ Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό κληροδοτήματος Π. Σαβράνη ακαδ έτος 2023-2024 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τόπος Υποτροφίας:  Ελλάδα 

Τύπος Υποτροφίας:  Υποτροφία 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:  Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024 

Σχετικά έγγραφα : 

 Αρχείο
Αρχείο 

Κατάσταση:  Ενεργή