“ΕΛΗΞΕ” Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό Δωρεάς Ε. Σίμου για το ακαδ έτος 2024-2025

9Ρ2Φ46Ψ8ΧΒ-Ξ0Ψ Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό Δωρεάς Ε. Σίμου για το ακαδ έτος 2024-2025

Τόπος Υποτροφίας:  Εξωτερικό 

Τύπος Υποτροφίας:  Υποτροφία 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:  Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 

Σχετικά έγγραφα : 

 Αρχείο
Αρχείο
Αρχείο 

Κατάσταση:  Ενεργή