ΕΛΗΞΕ Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό κληροδοτήματος Αν. Αναστασιάδη για το ακαδ έτος 2022-2023

ΨΘΔΛ46Ψ8ΧΒ-ΗΝΚ Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό κληροδοτήματος Αν. Αναστασιάδη για το ακαδ έτος 202ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τόπος Υποτροφίας:  Ελλάδα 

Τύπος Υποτροφίας:  Υποτροφία 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:  Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 

Κατάσταση:  Ενεργή