Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας (για σπουδαστές ΕΠΑΛ), κληροδοτήματος Κ. Κατσέα ακαδ έτους 2022-23

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:Τμήμα Κληροδοτημάτων
Κατάσταση:Έχει κλείσει