ΕΛΗΞΕ Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας (για σπουδαστές ΕΠΑΛ), κληροδοτήματος Κ. Κατσέα ακαδ έτους 2022-23

12947-11-10-2022 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης δύο (2) υποτροφιών, για σπουδαστές ΕΠΑΛ, κληροδοτήματος Κ Κατσέα 2022-23

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΕΠΑΛ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΕΠΑΛ)

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Κατάσταση:  Έχει κλείσει