ΕΛΗΞΕ Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό Δωρεάς Λ. Χριστίδη για το ακαδ έτος 2022-2023

6Ο0Φ46Ψ8ΧΒ-ΣΘ0 Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας Δωρεάς Λ. Χριστίδη ακαδ έτος 2022-2023ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τόπος Υποτροφίας:  Ελλάδα 

Τύπος Υποτροφίας:  Υποτροφία 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:  Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 

Κατάσταση:  Ενεργή