ΕΛΗΞΕ Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό Δωρεάς Λ. Χριστίδη για το ακαδ έτος 2022-2023

Τόπος Υποτροφίας:Ελλάδα
Τύπος Υποτροφίας:Υποτροφία
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:Τμήμα Κληροδοτημάτων
Προέλευση Φοιτητών:Έλληνες Φοιτητές
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022
Κατάσταση:Ενεργή