ΕΛΗΞΕ Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας (για μαθητές Γυμνασίων) κληροδοτήματος Κ. Κατσέα έτους 2022-2023

ΨΛΟΓ46Ψ8ΧΒ-ΕΞ8 Πρόσκληση χορήγησης υποτροφιίας (για μαθητές Γυμνασίων) κληροδοτήματος Κ. Κατσέα 2022-2023ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ)

Τόπος Υποτροφίας:  Ελλάδα 

Τύπος Υποτροφίας:  Υποτροφία 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:  Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 

Κατάσταση:  Ενεργή