ΕΛΗΞΕ Πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών για πρωτοετείς φοιτητές κληροδοτήματος Κ. Κατσέα για το ακαδ έτος 2023-2024

ΨΣ8546Ψ8ΧΒ-ΨΜΔ Πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών για πρωτοετείς φοιτητές κληροδοτήματος Κ. Κατσέα για το ακαδ έτος 2023-2024ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τόπος Υποτροφίας:  Ελλάδα 

Τύπος Υποτροφίας:  Υποτροφία 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:  Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 

Σχετικά έγγραφα : 

 Αρχείο 

Κατάσταση:  Ενεργή