ΕΛΗΞΕ Ανακοίνωση χορήγησης δύο (2) χρηματικών βραβείων, στη μνήμη του Καθηγητή Χανανιά Αζαριά για το έτος 2022

Είδος κινητικότητας:Εισερχόμενοι Φοιτητές
Τόπος Υποτροφίας:Ελλάδα
Τύπος Υποτροφίας:Χρηματικό Βραβείο
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:Τμήμα Κληροδοτημάτων
Προέλευση Φοιτητών:Έλληνες Φοιτητές
Κατάσταση:Ενεργή