Έγκριση αποτελέσματος γραπτού διαγωνισμού για τη χορήγηση υποτροφιών από το κληροδότημα Χρήστου Βράκα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την αρ. πρωτ, 81902/29-06-2023  απόφασή του ενέκρινε το αποτέλεσμα του γραπτού διαγωνισμού για την υποτροφία του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και ανέδειξε ως δικαιούχους τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης 58114/28-03-2023, 69839/18-05-2023 και 61417/07-04-2023.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.