Έγκριση αποτελέσματος γραπτού διαγωνισμού χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το αρ. πρωτ: 104648/25-07-2023 έγγραφο της συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση αριθμ. πρωτ: 79761/22-06-2023 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. με την οποία αποφάσισε την έγκριση του αποτελέσματος του γραπτού διαγωνισμού για την ανάδειξη των υποψηφίων με αριθμό αίτησης 58114/28-03-2023, 69839/18-05-2023 και 61417/07-04-2023 ως υπότροφων του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Αποτελέσματα υποτροφίας:
Συνημμένο