Έγκριση αποτελέσματος γραπτού διαγωνισμού χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 48539/26-07-2021 ενέκρινε το αποτέλεσμα του γραπτού διαγωνισμού για τη χορήγηση υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα για το ακαδ. έτος 2021-2022, σύμφωνα με το οποίο οι υποψήφιοι με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 15408/24-03-2021 και 28875/19-05-2021, αμφότεροι επιτυχόντες στον γραπτό διαγωνισμό αναδεικνύονται υπότροφοι του εν λόγω κληροδοτήματος.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.