Έγκριση δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2023

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το αρ. πρωτ: 100115/13-07-2023 έγγραφο της συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση αριθμ. πρωτ: 75929/08-06-2023 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. με την οποία αποφάσισε:

Α)  να προτείνει ως δικαιούχους για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

  1. 52817/08-03-2023: διότι έχει μηδενικό εισόδημα από τόκους, μερίσματα, μισθωτή εργασία κ.α. και δηλώνει φορολογητέο εισόδημα ύψους 858,60€ από προστιθέμενη διαφορά δαπανών και η αξία της ακίνητης περιουσίας της δεν υπερβαίνει το ποσό των 90.000€.
  2. 56928/23-03-2023: διότι μετά από έλεγχο των κριτηρίων ένταξης στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης των τελευταίων 6 μηνών δηλαδή από 1-9-2022 έως 28-2-2023 λαμβάνει μηνιαίο επίδομα στέγασης ύψους 105,00€ σύμφωνα με την απόφαση 2303-2310-5002-4466/01-04-2023 και μηνιαίο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ύψους 300,00€ σύμφωνα με την απόφαση 230-314-095-848-112/17-03-2023 του ΟΠΕΚΑ από τον 4ο του 2023 και
  3. 57135/24-03-2023: διότι ως μέλος του νοικοκυριού και συνενοικιαστή της αδελφής της και υποψήφιας με αριθμό αίτησης 56928/23-03-2023, ωφελείται από το μηνιαίο επίδομα στέγασης ύψους 105,00€  (απόφαση 2303-2310-5002-4466/01-04-2023) και το μηνιαίο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ύψους 300,00€ (απόφαση 230-314-095-848-112/17-03-2023) και το φορολογητέο εισόδημα της προέρχεται από προστιθέμενη διαφορά δαπανών  ύψους 4.360,00€.

 

Β) να μην προτείνει ως δικαιούχους για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης τους υποψήφιους

με αριθμό  αίτησης:

α/α Αριθμός αίτησης ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΕΑ
1 59531/03-04-2023 Σύνολο εισοδήματος: 9.712,20€

Αριθμός τέκνων=2

Σύμφωνα με τον υπολογισμό του ΚΕΑ  =  200€ + 100€ + 50 + 50(μηνιαίο εγγυημένο ποσό) * 6 μήνες = 2.400,00€  *2 εξάμηνα = 4.800,00€
2 60012/04-04-2023 Σύνολο εισοδήματος: 11.694,60€    Αριθμός τέκνων=4 Σύμφωνα με τον υπολογισμό του ΚΕΑ =200+100+50+50+50€(μηνιαίο εγγυημένο ποσό)* 6 μήνες = 2.700,00€  *2 εξάμηνα = 5.400,00€
3 60055/04-04-2023 Σύνολο εισοδήματος: 136.541,11€   Αριθμός τέκνων=5 Σύμφωνα με τον υπολογισμό του ΚΕΑ  =  200+100+50+50+50+50+50€(μηνιαίο εγγυημένο ποσό)* 6 μήνες = 3.300,00€  *2 εξάμηνα = 6.600,00€

διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της διαβίωσης σε κατάσταση ΕΝΔΕΙΑΣ λόγω των εισοδημάτων που δηλώνουν τα οποία ξεπερνούν  τα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) προκειμένου να στοιχειοθετείτε η κατάσταση της ένδειας  όπως ακριβώς αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα.