Έγκριση δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα του Κεφαλαίου με την επωνυμία «Κεφάλαιο Οικονομικής βοήθειας Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα ή Τρικατσούλα για το έτος 2023»

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το αρ. πρωτ: 100755/13-07-2023 έγγραφο της συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση αριθμ. πρωτ: 75923/08-06-2023 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. με την οποία αποφάσισε:

Α)  ως δικαιούχους για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

1 57253/24-03-2023
2 58106/28-03-2023
3 60008/04-04-2023

διότι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης και συγκεκριμένα της φοίτησης στο Τμήμα Γεωπονίας το Νο 1 και 2 και στο Τμήμα Κτηνιατρικής  το Νο 3,  της αδυναμίας για την αντιμετώπιση των αναγκών που συνδέονται άμεσα με τις σπουδές, όπως π.χ.: είναι η αγορά πρόσθετων βιβλίων, η προμήθεια τεχνολογικών βοηθημάτων, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, η εκπαίδευση σε υπολογιστές, τα έξοδα διαμονής – διατροφής κ.λ.π. καθώς διαθέτουν χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα  και της διάκρισης ως προς τον χαρακτήρα τους και το ήθος τους και ως προς τα πνευματικά τους χαρίσματα όπως αυτά αποτυπώνονται στις συστατικές επιστολές που προσκόμισαν.

 

Β) ως μη δικαιούχους για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης τους υποψήφιους με αριθμό  αίτησης:

4 58885/30-03-2023
5 59094/31-03-2023
6 52816/08-03-2023
7 59988/04-04-2023
8 59646/03-04-2023
9 58370/29-03-2023
10 59100/31-03-2023
11 59394/03-04-2023
12 57267/24-03-2023
13 59027/30-03-2023
14 57995/28-03-2023

διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της φοίτησης στο Τμήμα Γεωπονίας ή στο Τμήμα Κτηνιατρικής εκτός από το Νο 4, αλλά διαθέτει υψηλά εισοδήματα και μεγάλης αξίας ακίνητη περιουσία, δεν πληρούν την προϋπόθεση της αποφοίτησης  από Λύκειο της Τρίπολης Αρκαδίας εκτός από το Νο 5, αλλά διαθέτει υψηλά εισοδήματα και μεγάλης αξίας ακίνητη περιουσία, οι υπόλοιποι δεν πληρούν την προϋπόθεση της αδυναμίας για την αντιμετώπιση των αναγκών που συνδέονται άμεσα με τις σπουδές διαθέτουν υψηλότερα εισοδήματα και μεγαλύτερη συνολική αξία ακίνητης περιουσίας έναντι των συνυποψηφίων τους εκτός από το Νο 6 που ναι μεν διαθέτει χαμηλά εισοδήματα και χαμηλή συνολική αξία ακίνητης περιουσίας έχει όμως ολοκληρώσει στο έπακρο τις ακαδημαϊκές της σπουδές καθώς είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων και ενός διδακτορικού διπλώματος και ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Ρωσικά και η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 57995/28-03-2023 είναι ελλιπής διότι δεν έχει κατατεθεί ο ΕΝΦΙΑ των γονέων του υποψηφίου.