Έγκριση εκλογής και διορισμού τριών (3) μαθητών Γυμνασίου ως υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 36942/13-03-2024  ενέκρινε την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ και αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας τους τρεις (3) υποψηφίους με αριθμό αίτησης 13500/18-10-2023, 22106/10-11-2023  και 24495/16-11-2023.