Έγκριση χορήγησης δύο (2) υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 36964/13-03-2024 ενέκρινε την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ και αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας τους δύο (2) υποψηφίους με αριθμό αίτησης 23781/15-11-2023  και 13498/18-10-2023.