Έγκριση χορήγησης μίας (1) πρωτοετούς φοιτήτριας ως υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αν. Χατζηπαμπούκα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το έγγραφο αριθμ. πρωτ: 37264/13-03-2024 ενέκρινε την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ και αποφάσισε τη χορήγηση της  υποτροφίας από τα  έσοδα του κληροδοτήματος Αν. Χατζηπαμπούκα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στην υποψήφια με αριθμό αίτησης  17059/30-10-2023.