Έγκριση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή από το κληροδότημα Αμύντα Κωνσταντινίδη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το αριθμ. πρωτ. 94937/04-07-2023 έγγραφο της συμφωνεί με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 75298/07-06-2023 της Γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. και εγκρίνει:

α) ως δικαιούχο για τη χορήγηση της υποτροφίας, τον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 60308/04-04-2023 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας δηλαδή της οικονομικής αδυναμίας καθώς  είναι πολύτεκνη οικογένεια (τέσσερα προστατευόμενα τέκνα) τα οποία και τα τέσσερα σπουδάζουν, οι τραπεζικές καταθέσεις έχουν πολλούς συνδικαιούχους, οι γονείς έχουν προβλήματα υγείας και οι δύο με μερική απώλεια όρασης και ο πατέρας με μηχανική υποστήριξη κατ’ οίκον και διακρίνεται  για τις σπουδές του διότι έχει περασμένα όλα τα μαθήματα από τα προηγούμενα έτη σπουδών του με Μ.Ο.Β. 8,02 και για το ήθος του όπως αποτυπώνεται από τις συστατικές επιστολές που κατέθεσε και

Β) ως μη δικαιούχο για τη χορήγηση της υποτροφίας, τον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 57964/28-03-2023 διότι οφείλει ένα μάθημα και κατέθεσε ελλιπή δικαιολογητικά.

Αποτελέσματα υποτροφίας:
Συνημμένο