Έγκριση χορήγησης υποτροφίας σε σπουδαστή ΕΠΑ.Λ από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 37912/14-03-2024 ενέκρινε την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ και αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας στον υποψήφια με αριθμό αίτησης  23425/14-11-2023.