ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Σας ενημερωνούμε ότι, κατατέθηκε ένσταση κατά της απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. με αρ. πρωτ. 25731/26-09-2019 σχετικά με την επιλογή πέντε (5) υποτρόφων για τη χορήγηση υποτροφίας εσωτερικού σε προπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα Γεωργίου Βάρκα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι αιτήσεις θα επανεξεταστούν από την Επιτροπή Διαχείρισης Κληροδοτημάτων και στη συνέχεια από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ..

Θα υπάρξει νέα ενημέρωση μόλις εκδοθεί νέα απόφαση από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ.