ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ “ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΔΑΡΑ”

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ 1563/31-10-2016 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ  ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ  "ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΔΑΡΑ" ΣΤΗΝ ΚΑ ΜΑΡΙΑ – ΕΣΤΕΡ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΤΟΥ ΕΥΆΓΓΕΛΟΥ.

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ.

Αποτελέσματα υποτροφίας: