ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15003/16-01-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝ. ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ 25110/31-03-2015 ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΑΔΜ-Θ)  ΑΝΑΠΕΜΠΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ.  ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ.