ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡ/ΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΜΕΤΑ ΑΠO ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Δ.Μ.Θ.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2900/22-12-2014) ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ   ΜΕ ΤΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25809/18-06-2015  ΕΓΓΡΑΦΟ  ΤΗΣ ΤΗ ΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ.
Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ