ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΝ. ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠO ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Δ.Μ.Θ.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2900/22-12-2014) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΑΝ. ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ   ΜΕ ΤΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25815/18-06-2015 ΕΓΓΡΑΦΟ  ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  ΣΤΗΝ Κ. ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ Ως ΥΠΕΡΤΕΡΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΤΗ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ.

Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ