ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΤΗΝ ΑΠΌ 02-07-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΥΣΤΑΘΑΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.