ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5221/24-02-2016 ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΤΟΥΣ:

1. ΜΠΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3. ΣΑΡΑΦΕΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

4. ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

5. ΥΦΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.