ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΚΛΗΡ/ΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ-ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΣΑΟΥΛΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 27006/07-04-2015 ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΑΔΜ-Θ) ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ – ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΟΙ Κ.Κ :

1. ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

2. ΤΙΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ