ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 26098/03-04-2015 ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (Α.Δ.Μ-Θ) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ Κ.Κ. ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΥ, ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ-ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ  ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ.