ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 26114/03-04-2015  ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (Α.Δ.Μ-Θ) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Κ.Κ: ΤΣΑΠΑΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜ. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ , ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ