ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ 23459/03-04-2015 ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (Α.Δ.Μ.-Θ) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΤΟΥ Κ. ΝΑΝΑΒΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗ.