ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 41609/15-07-2015 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΥΓΟΛΟΥΠΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ.