ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΔΕΣΣΑ)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 77721/21-10-2015 ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ):

Α) εγκρίνονται ως υπότροφοι οι:

1. Αμπατζής Γεώργιος του Ιωάννη

2. Βλαδίκα Χριστίνα του Πέτρου

3. Γιώρας Χρήστος του Χρήστου

4. Μάρκου Μαρία του Μάρκου

5. Γάτσου Μαρία του Μιχαήλ

6. Λιάζου Ελένη του Παύλου

7. Βασδάρη  Ευαγγελία του Λαζάρου και

8. Κωνσταντινίδου Αλεξάνδρα του Χαράλαμπου

οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης χορήγησης της υποτροφίας

 

Β) δεν εγκρίνονται για τη χορήγηση της υποτροφίας οι:  

1. Γεντζή Αναστασία του Χρήστου

2. Δημητριάδου Άννα του Γεωργίου

3. Λαμπή Πελαγία του Αντωνίου

4. Λιολιοπούλου Στυλιανή του Ελισσαίου  

5. Πέτκου Ευδοξία του Πέτρου

6. Ροδίφτσης Γρηγόριος του Χρήστου

7. Τεντζέρης Ιωάννης του Θωμά και

8. Τρέβλιας Ιωάννης του Χρήστου  

διότι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις  της προκήρυξης χορήγησης της υποτροφίας

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούνται οι οκτώ (8) υπότροφοι (Α) να προσέλθουν στο Τμήμα Κληροδοτημάτων (γραφείο 211, 2ος όροφος, κτίριο Διοίκησης) προκειμένου να υπογράψουν το συμβόλαιο με τους όρους της υποτροφίας τους.