ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΑΛ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020.

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2019 προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας δύο (2) υποτροφιών σε σπουδαστές/τριες ΕΠΑΛ (Επαγγελματικά Λύκεια) ή Δημόσιων Τεχνικών Σχολών Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Μακεδονίας (με όποια επωνυμία  και αν λειτουργούν κάθε φορά) από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κων/νου Κατσέα» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 41206/03-09-2020  συμφωνεί:

  1. με την χορήγηση τα ως άνω υποτροφίας στις υποψηφιότητες με αριθμό αίτησης 903/30-04-2020 και 835/27-03-2020, διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και
  2. την απόρριψη των υποψηφιοτήτων με αριθμό αίτησης 828/20-03-2020, 842/01-04-2020, 844/01-04-2020, 863/08-04-2020,  843/01-04-2020 και 862/08-04-2020 διότι δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.