ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΑΛ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Σας γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. Πρωτ. 34608/9-6-2017 της Αρμόδιας Αρχής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία προέβη στον έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας σε σπουδαστές ΕΠΑΛ ή δημοσίων Τεχνικών Σχολών Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Μακεδονίας, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα: 

Α) εγκρίνονται ως υπότροφοι οι:

1. Στέφανος Καρασαββίδης του Νικολάου και

2. Ελένη – Θεοδοσία Κατσούκα του Γεωργίου

οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης χορήγησης της υποτροφίας (καταγωγή από την Μακεδονία, ηλικία έως 22 ετών, οικονομική αδυναμία, συγκέντρωση μέσου όρου βαθμολογίας 16 και πάνω, στέρηση λόγω θανάτου ενός εκ των γονέων τους και φοίτηση σε ΕΠΑΛ με ειδίκευση σε τεχνολογικούς τομείς).

Β) δεν εγκρίνονται ως υπότροφοι οι

1. Βασιλική Ξανθιώτη του Νικολάου,

2. Αναστάσιος Καρυπίδης του Θεοδώρου,

3. Νικολά Κοβάτσεβιτς του Σρέτεν,

4. Χρήστος Κοβάτσεβιτς του Σρέτεν,

5. Αλέξιος Κυζιρίδης του Μιχαήλ

6. Αθανάσιος Παρασκευαϊδης του Ιωάννη και

7. Γεώργιος Παρασκευαϊδης του Ιωάννη

διότι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης χορήγησης της υποτροφίας, σε σχέση με τους δύο συνυποψήφιους τους που επιλέχθηκαν και συγκεκριμένα, η Βασιλική Ξανθιώτη του Νικολάου, ο Νικολά Κοβάτσεβιτς και ο Χρήστος Κοβάτσεβιτς του Σρέτεν δεν στερούνται λόγω θανάτου ενός εκ των γονέων τους, ο Αλέξιος Κυζιρίδης του Μιχαήλ δεν  πληροί την προϋπόθεση της καταγωγής από την Μακεδονία, ο Αναστάσιος Καρυπίδης του Θεοδώρου δεν πληροί την προϋπόθεση της ειδίκευσης σε κάποια τέχνη και τέλος, ο Αθανάσιος Παρασκευαϊδης και ο Γεώργιος Παρασκευαϊδης του Ιωάννη δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας.