ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2020-2021.

 

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2019 προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας μίας (1) υποτροφίας εξωτερικού από τα έσοδα του κληροδοτήματος  Κων/νου Κατσέα, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,  σε πτυχιούχο του Α.Π.Θ., για ευρύτερες σπουδές {Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές)} στο εξωτερικό σε θετικές επιστήμες με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 41203/03-09-2020  συμφωνεί:

  1. με την επιλογή του υποψήφιου με αριθμό αίτησης 834/27-03-2020 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της από 13-12-2019 προκήρυξης και
  2. με την απόρριψη των υποψηφίων με αριθμό αίτησης 860/08-04-2020 και 830/26-03-2020 διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας για την αντιμετώπιση των σπουδών τους στο εξωτερικό.