ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Σύμφωνα με το έγγραφο 58550/02.10.2018 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης εγκρίθηκε η χορήγηση μίας υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη στην υποψήφια που κατέθεσε αίτηση με αριθμό πρωτ. 707/06.03.2018.