ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ.  με την απόφαση της αριθμ. Πρωτ:10300/16-02-2018 ενέκρινε τη χορήγηση  της οικονομικής ενίσχυσης ύψους 1.500,00€ από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας-Πηνελόπης Δερμίση» έτους 2017 εξ ημισείας στις υποψήφιες Ζήνδρου Κωνσταντίνα του Νικολάου και Σακκά Αθανασία του Χρίστου διότι και οι δύο υποψήφιες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.