ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ

ΗΣύγκλητος του Α.Π.Θ. αμε την απόφαση της αριθμ. Πρωτ:10297/16-02-2018 ενέκρινε τη χορήγηση  της οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000€ από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας-Πηνελόπης Δερμίση» έτους 2017 στην υποψήφια Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα του Θεόφιλου διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.