ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. Πρωτ. 34603/8-6-2017 της Αρμόδιας Αρχής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία προέβη στον έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας σε προπτυχιακούς φοιτητές  όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα: 

Α) εγκρίνονται ως υπότροφοι οι:

1. Αθανάσιος Ιγνάτης του Γεωργίου,  

2. Σοφία Καρασαββίδου του Δημητρίου,

3. Ηλίας Μιτράι του Δημητράκ,

4. Δήμητρα Ματσίνη του Ιωάννη και

5. Κωνσταντίνος Παπαχρήστου – Δημητράς του Βασιλείου

διότι πληρούν την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας (έχουν τα χαμηλότερα οικογενειακά εισοδήματα έναντι των άλλων συνυποψήφιων τους και μικρή ακίνητη περιουσία), δεν οφείλουν κανένα μάθημα από προηγούμενο ή προηγούμενα έτη σπουδών και συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας από 7,5 και πάνω.

Β) δεν εγκρίνονται ως υπότροφοι οι

1. Διονύσιος Γαζής του Παναγιώτη,

2. Ελένη Γιακουμή του Ιακώβου,

3. Χαράλαμπος Κιουρτσίδης του Εμζαρί,

4. Ζαφειρώ Μουρατίδου του Χαραλάμπους,

5. Κρίστι Μπάρδο του Λίο,

6. Θεόδωρος Νάσιος του Παύλου,

7. Μαρία Πάσχου του Αθανασίου,

8. Ευμορφία Σιδηροπούλου του Ευσταθίου,

9. Πασχαλίνα – Ζωή Τερζοπούλου – Μπάρμπα του Νικολάου – Χρήστου,

10. Κωνσταντίνος Τσακνάκης του Ηλία,

11. Φίλιππος Φιλιππίδης του Αναστασίου,

12. Αλεξία Φυτίλη του Κωνσταντίνου και

13. Αναστασία Χατζηϊωάννου του Ιωσήφ  

διότι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης χορήγησης υποτροφίας, σε σχέση με τους πέντε συνυποψήφιους τους που επιλέχθηκαν (υψηλότερα οικογενειακά εισοδήματα, οφειλόμενα μαθήματα)