ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 60204/15-09-2016 ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ Κ. ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΑΪΧΑΝ ΤΟΥ ΦΑΧΡΗ, ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΉΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ.