ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ” ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης) η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της πρόσκλησης χορήγησης δύο (2) υποτροφιών  από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, οι αφορούν πρωτοετείς φοιτητές/τριες των Σχολών: Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής, Επιστημών Υγείας, Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με το έγγραφό της αρ. πρωτ. 24392/10-05-2019 ενέκρινε  ως δικαιούχους της υποτροφίας τους υποψηφίους με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης:

1. 663/23-02-2018

2. 715/06-03-2018

Αποτελέσματα υποτροφίας: