ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ Dr. iur ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ.  7442/21-02-2019 ενέκρινε τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου ύψους 3.000Ε στη πτυχιούχο  της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. σύμφωνα  με το  έγγραφο της  Γραμματείας της Νομικής Σχολής.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης του χρηματικού βραβείου.