ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΩΡΕΑ “ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΩΓΑΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.”

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 35206π.έ/18-10-2019 αποφάσισε τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 1201/23-08-2019 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής του.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της ανακοίνωσης χορήγησης του χρηματικού βραβείου.

Αποτελέσματα υποτροφίας: