ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ “ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΩΓΑΝΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.”

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2018 ανακοίνωσης χορήγησης του χρηματικού βραβείου με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 64923/20-11-2019 συμφωνεί  με τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου από τα έσοδα της ΔΩΡΕΑΣ: «στη μνήμη του αείμνηστου ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΩΓΑΝΑ, Καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.» στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης: 1201/23-8-2019