Επανεξέταση υποψηφιότητας, για τη χορήγηση υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 6790/14-12-2020 έκανε αποδεκτή την εκ νέου απόφαση  της Επιτροπής Διαχείρισης  Κληροδοτημάτων και αποφάσισε να εμείνει στην αρχική του απόφαση για την επιλογή ως υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα των προπτυχιακών φοιτητών – υποψηφίων με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης:

1

930/11-05-2020      

2

875/15-04-2020

3

879/15-04-2020

4

869/08-04-2020

5

867/08-04-2020

 

διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της ανακοίνωσης χορήγησης της υποτροφίας.

 

Αποτελέσματα υποτροφίας: